Orbiepoxy 6.500 – chemická kotva, báze vinyl-epoxid-akrylát

DVOUSLOŽKOVÁ CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRENU


 

POPIS VÝROBKU

ORBIEPOXY 6.500/6.530 bez obsahu styrenu, je kotvící systém zakládající se na chemické reakci mezi vinyl-epoxid-akrylátovými pryskyřicemi a tvrdidlem. Výrobek spojuje užitečnost epoxyd-akrylátové pryskyřice (stálost, stabilita, odolnost proti teplotě a chemickým činidlům) s výhodami polyesterové pryskyřice (jednoduchost manipulace a snížená doba vytvrdnutí). Kotva je především určena pro použití na plné materiály, jako beton a cihly, umožňuje bezpečné a definitivní ukotvení i tam, kde se vyskytuje voda
a to i slaná. Pryskyřice díky své vysoké hodnotě přilnavosti a díky jednoduché penetraci do pórů a dutých oblastí, dovoluje bezpečné ukotvení bez expanze a tudíž bez napětí základního materiálu. Kotva je odolná vůči kyselinám a ředidlům. Dále umožňuje ukotvení do jakémkoliv typu stavebního konglomerátu. S použitím patřičných výplňových sítek je vhodná pro duté materiály, též na materiály křehké nebo mající nedostatečnou soudržnost. Tato chemická kotva je vhodná i na dřevo, nicméně pro tento materiál nemohou být udány hodnoty zátěže, jelikož není známa soudržnost toho kterého typu dřeva. Využívá se také jako plnící hmota a opravná hmota. Není nutné předem promíchat.

VLASTNOSTI

SLOŽENÍ

dvousložková vinyl-epoxid-akrylátová pryskyřice pro chemické kotvení bez styrenu

KONZISTENCE

tixotropní

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

otvory-dutiny a kotvící prvky-tyče musí být pevné, čisté a nesmí být zaprášené, mastné a zkorodované

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ DOBA VYTVRZENÍ DOPORUČENÁ MIN.
DOBA PRO ZPRACOVÁNÍ
-5°C 52 minut 370 minut
0°C 30 minut 185 minut
+5°C 12 minut 150 minut
+20°C 4 minuty 38 minut
+40°C 2 minuty 20 minut

SKLADOVÁNÍ

až 14 měsíců v suchém a chladném prostředí a ve vertikální pozici

UPOZORNĚNÍ

ORBIEPOXY 6.500/6.530 bez styrenu obsahuje vinyltoluen a je hořlavý. Dráždí pokožku a oči, v případě styku omýt postižené části velkým množstvím vody. CHRÁNIT PŘED DĚTMI.

BALENÍ

380 ml kartuš

BARVA

šedá

 

 

Poznámka: Data a technické normy obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a mají za účel doporučit vám optimální práci s tímto výrobkem. Nicméně funkce, hodnoty pokrytí a životnost mohou být ovlivněny vnějšími variabilními parametry jako je: teplota, vlhkost, podmínky uskladnění, atp. Orbita Trading S.r.l. nemůže z těchto důvodů obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a tedy doporučuje provedení předběžné přímé zkoušky.