Orbichim 6.300 – chemická kotva, báze polyester

DVOUSLOŽKOVÁ CHEMICKÁ KOTVA BEZ STYRENU


 

POPIS VÝROBKU

ORBICHIM 6.300 bez obsahu styrenu je chemická, dvousložková, velmi rychle schnoucí kotva v kartuši na bázi upravených polyesterových pryskyřic.Umožňuje kotvení bez rozpěrných tlaků.Tato chemická kotva je zvlášť vhodná pro upevnění ocelových tyčí, šroubů a závitů velkých rozměrů, kotvení do podkladů z cihel a to i dutých, betonu, tvárnic, kamene, k upevňování mechnických zařízení, např. garážových vrat.

VLASTNOSTI

SLOŽENÍ

dvousložková polyesterová pryskyřice pro chemické kotvení bez styrenu

KONZISTENCE

tixotropní

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,60 g/cm³

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

10 ÷ 20 minut

DOBA VYTVRZOVÁNÍ

25 ÷ 30 minut

E-MODUL – 100%

971 GN/mm²

PEVNOST V TAHU

11,0 N/mm² (ASTM638)

PEVNOST V TLAKU

47,2 N/mm² (ASTM695)

ABSORPCE VODY

0,3 Vol % (DIN 53433)

PEVNOST V OHYBU

22,4 N/mm² (ASTM790)

MODUL OHYBU

293 GN/mm²

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

otvory-dutiny a kotvící prvky-tyče musí být pevné, čisté a nesmí být zaprášené, mastné a zkorodované

TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ

od -5°C do +40°C

SKLADOVÁNÍ

až 14 měsíců v suchém a chladném prostředí a ve vertikální pozici

UPOZORNĚNÍ

ORBICHIM 6.300 bez Styrenu obsahuje vinyltoluen a je hořlavý. Dráždí pokožku a oči, v případě styku omýt postižené části velkým množstvím vody. CHRÁNIT PŘED DĚTMI.

BALENÍ

280 ml kartuš

BARVA

šedá

 

 

Poznámka: Data a technické normy obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a mají za účel doporučit vám optimální práci s tímto výrobkem. Nicméně funkce, hodnoty pokrytí a životnost mohou být ovlivněny vnějšími variabilními parametry jako je: teplota, vlhkost, podmínky uskladnění, atp. Orbita Trading S.r.l. nemůže z těchto důvodů obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a tedy doporučuje provedení předběžné přímé zkoušky.