Orbirapid 7.1000 – pěna na lepení polystyrenových desek

JEDNOSLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ PĚNA K LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH DESEK (ZATEPLENÍ) A DALŠÍCH MATERIÁLŮ


 

POPIS VÝROBKU

Univerzální lepidlo ORBIRAPID 7.1000 je jednosložkové, polyuretanové lepidlo, určené k lepení různých druhů materiálů a odpovídající směrnicím na ochranu životního prostředí dle Montrealského protokolu z roku 1987. Pro zajištění bezpečnosti uživatele využívá nehořlavé pěnidlo HFC. Jedinečné vlastnosti a vynikající účinnost činí výrobek univerzálním lepidlem vhodnějším než tradiční metody, které předpokládají použítí malty, hřebíků či šroubů. Ztvrdlá polyuretanová pěna je chemicky inertní a při předepsaných způsobech použití nereaktivní, nepoškozuje izolace elektrických kabelů, Romex, gumu, PVC, polyetylén atd. (PEX PVC). Je schválen pro použití kolem kabelů, potrubí apod., neobsahuje formaldehyd.

VLASTNOSTI

SLOŽENÍ

polyuretanová autoexpanzní jednosložková pěna

PŘILNE NA

asfaltové střešní šindele pískované nebo s břidlicovým posypem
sádrokarton, beton, cementové podklady, cihly, dřevo, sklo, minerální vlnu, kovy, gumu

NEPŘILNE NA

hladké asfaltové střešní šindele a polyetylén

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOBA ZASCHNUTÍ NA POVRCHU

4 ÷ 8 minut (při 21 °C a 60% relativní vlhkosti)

DOBA PRO PŘICHYCENÍ

1 ÷ 2 hodiny

DOBA DO ÚPLNÉHO PŘILNUTÍ

24 hodin

PEVNOST V TAHU

137,6 kPa, paralelní ke zdvihu

PEVNOST V TLAKU ASTM D-1621

53,8 kPa

HUSTOTA JÁDRA

16 kg/m³, paralelní 10%

ROZMĚROVÁ STÁLOST

změna objemu +0,89% (při 21°C v průběhu 2 týdnů)

OBSAH UZAVŘENÝCH BUNĚK ASTM D-2856

více jak 70%

OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK

neobsahuje VOC

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

plochy, spoje musí být čisté, bezprašné, odmaštěné, bez zbytků asfaltu či ledu

PŘÍPRAVA VÝROBKU

před nasazením pistole nádobu protřepejte

DOBA PRO NALEPENÍ

do 5 minut po nanesení na materiál

PRŮTOK LEPIDLA

lze regulovat šroubem na pistoli

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

4°C ÷ 46 °C (optimální teplota 18°C ÷ 27°C)

ZATVRDLÉ LEPIDLO

odolné vůči teplotě -129°C ÷ +93°C, neodolává UV záření

SKLADOVÁNÍ

v suchu a chladu, nevystavovat otevřenému ohni a teplotám nad 49°C

DOKONALE SLEPUJE

POLYSTYRÉN A POLYSTYRÉN, POLYSTYRÉN A DŘEVO, POLYSTYRÉN A ZDIVO, POLYSTYRÉN A SÁDROKARTON

UPOZORNĚNÍ

Po každém přerušení práce je nutné uzavřít ventil na nádobě. Pěna v hadici (mezi nádobou a pistolí) nezatvrdne, jelikož
ventil pistole hermeticky uzavírá druhý konec hadice. Čistící prostředek pro nezatvrdlou pěnu je ORBICLEANER 9.1000.

BALENÍ

plechové nádoby, 750 ml

BEZPEČNOST

Používejte pouze v dobře větraných místnostech. Pracujte v nepromokavých rukavicích, ochranných brýlích a ochranném oděvu. Ztvrdlá pěna není toxická. Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

 

Poznámka: Data a technické normy obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a mají za účel doporučit vám optimální práci s tímto výrobkem. Nicméně funkce, hodnoty pokrytí a životnost mohou být ovlivněny vnějšími variabilními parametry jako je: teplota, vlhkost, podmínky uskladnění, atp. Orbita Trading S.r.l. nemůže z těchto důvodů obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a tedy doporučuje provedení předběžné přímé zkoušky.