Orbifoam 7.4003 – polyuretanová pěna

AUTOEXPANZNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA


 

POPIS VÝROBKU

Pěna ORBIFOAM 7.4003 je polyuretanová samorozpínavá jednosložková pěna, která se aplikuje trubičkovým adaptérem nebo pistolí. Pěna vytvrzuje reakcí se vzdušnou vlhkostí. Směs pohonných látek neobsahuje škodlivé plyny pro atmosféru, jako: CFC a (H)CFC a odpovídá tudíž požadovaným evropským směrnicím. Vývoj a výroba tohoto výrobku podléhají přísným normám kvality ISO 9001/EN 29001. Tato pěna se všeobecně používá k lepení, izolaci a vyplňování otvorů a spár, k usazení montážních prvků- příklady: lepení parapetů, vyplňování mezer mezi izolačními deskami ( minerální neb polystyrenové desky EPS,XPS), montážní práce při osazování oken a dveří, vyplnování prasklin či dutin, např. ve zdivu . Před použitím nádobu 15x protřepat

VLASTNOSTI

SLOŽENÍ

polyuretanová autoexpanzní jednosložková pěna třídy hořlavosti B3

KONZISTENCE

pěna s buněčnou strukturou středně jemnou

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOBA ZASCHNUTÍ NA POVRCHU

6 ÷ 8 minut

DOBA ZTVRZENÍ NA ŘEZÁNÍ

po 13 ÷ 15 minutách (materiál o průměru 20 mm)

DOBA KONEČNÉHO VYTVRZENÍ

po 12 hod (materiál o průměru 20 mm)

PEVNOST V TAHU

8 ÷10 N/cm² (DIN 53430)

PRŮTAŽNOST

~ 26% (DIN 53430)

PEVNOST VE SMYKU

5 ÷ 6 N/cm² (DIN 53430)

ABSORPCE VODY

0,3 Vol % (DIN 53433)

TEPELNÁ VODIVOST

0,04 W/mK (DIN 52612)

POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

plochy, spoje musí být čisté, bezprašné, odmaštěné, bez zbytků asfaltu či ledu

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

od +5 °C do +35 °C zimní pěna do -12°C

TEPLOTNÍ ODOLNOST

- 40 °C ÷ +90 °C

SKLADOVÁNÍ

až 13 měsíců v suchém a chladném prostředí ve vertikální pozici

UPOZORNĚNÍ

zbytky pěny mohou být snadno odstraněny čistícím přípravkem ORBICLEANER 9.1000.

BALENÍ

750 ml aerosolové plechovky

BARVA

béžová

 

 

Poznámka: Data a technické normy obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a mají za účel doporučit vám optimální práci s tímto výrobkem. Nicméně funkce, hodnoty pokrytí a životnost mohou být ovlivněny vnějšími variabilními parametry jako je: teplota, vlhkost, podmínky uskladnění, atp. Orbita Trading S.r.l. nemůže z těchto důvodů obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a tedy doporučuje provedení předběžné přímé zkoušky.