Orbicleaner 9.1000 – čistič polyuretanové pěny

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK POLYURETANOVÉ PĚNY


 

POPIS VÝROBKU

ORBICLEANER 9.1000 je čistící prostředek, který rozpouští a okamžitě odstranuje zbytky nevytvrzené polyuretanové pěny.
Jednoduché použití spočívá v nastříkání pěny na znečištěnou plochu s následným rázným setřením. Tím odstraníme ředidlo spolu s rozpuštěným zbytkem pěny.

VLASTNOSTI

SLOŽENÍ

ředidlo ve spreji

KONZISTENCE

tekutina

TECHNICKÉ INFORMACE

RELATIVNÍ HUSTOTA

0,79 kg/l (báze)

ZÁPACH

charakteristický

ROZPUSTNOST VE VODĚ

ano

STUPEŇ VZNÍCENÍ

< -100°C (pohonná látka), -18°C v uzavřené nádobě (báze)

BOD VARU

< – 40°C (pohonná látka)

POUŽITÍ

NANÁŠENÍ

nastříkat výrobek na požadovanou místo, rázně setřít a odstranit ředidlo spolu s rozpuštěným zbytkem pěny.

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

od +5°C do +50°C

SKLADOVÁNÍ

až do 12 měsíců v suchém a chladném prostředí daleko od tepla a tepelných zdrojů, tedy od +5°C do +40°C

UPOZORNĚNÍ

extrémně hořlavý, nestříkat do ohně či na žhavá tělěsa, nádoba je pod tlakem, chránit před slunečními paprsky a nevystavovat teplotám vyšším 50°C.
Nádoba se nesmí perforovat ani spalovat a to ani po jejím vyčerpání. Nevdechovat a vyvarovat se styku s očima. Chránit před dětmi a používat v dobře větraných prostorech.

BALENÍ

500 ml nádoba

BARVA

bezbarvé

 

 

Poznámka: Data a technické normy obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a mají za účel doporučit vám optimální práci s tímto výrobkem. Nicméně funkce, hodnoty pokrytí a životnost mohou být ovlivněny vnějšími variabilními parametry jako je: teplota, vlhkost, podmínky uskladnění, atp. Orbita Trading S.r.l. nemůže z těchto důvodů obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a tedy doporučuje provedení předběžné přímé zkoušky.