pěny

Autoexpanzní polyuretanová pěna se všeobecně používá pro montáž okenních rámů, dveřních zárubní, vyplnění dutin ve zdivu, lepení parapetních desek..

V současné době je oblíbeným materiálem lepicí pěna na zateplovací systémy. Tato pěna spolehlivě slepí polystyren a polystyren, polystyren a dřevo, polystyren a sádrokarton, polystyren a zdivo.