Jolly Fix


 

Bezbarvý impregnační prostředek pro úpravu minerálních podkladů před nanášením vyrovnávacích tmelů, natíráním disperzními barvami či aplikaci tenkovrstvých dekorativních omítek. Jolly fix mírně zpevní povrch, ale především jej sjednotí a sníží savost podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Povrch podkladu musí být pevný a suchý, bez prachu a uvolněných vrstev, bez zbytků olejů, mastnot a ostatních nečistot. JOLLY FIX pro úpravu fasadních povrchů ředíme s vodou v poměru cca 1:2, pro úpravu vnitřních povrchů cca 1:3 a takto připravený ho nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Teplota podkladu nesmí být nižší než +5 C a vyšší než +35 C, jedná-li se o práce na fasádě, provádíme je pouze za vhodných povětrnostních podmínek: nepracujeme v dešti, mlze nebo silném větru (větší než 30 km/h), proti silnému slunečnímu záření chráníme fasádu pomocí závěsů.

TECHNICKÉ INFORMACE

Průměrná spotřeba

12 ÷15 m²/litr

Ředidlo

voda

BALENÍ

plastové nádoby 1 5 25l

 

 

Poslední revize: GIU 2006/ S. Bo.

Tato data jsou výsledkem našich nejlepších znalostí. Nicméně jelikož je mnoho způsobů použití a technik nanášení, nemůžeme na sebe převzít záruku každého jednotlivého případu.