Eurokit


 

Eurokit je vnitřní stěrková hmota určená k finálním celoplošným úpravám stěn a stropů, ale i k zahlazení místních nerovností. Eurokit je vynikající jako podklad pro malby, tapety, stříkané tapety, tenkovrstvé omítky … Je vhodný na omítky, beton, sádrokarton, dřevotřísku, pórobeton a jiné savé materiály.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být suchý, pevný a bez nečistot. Před aplikací tohoto výrobku, se doporučuje nanést jednu vrstvu penetračního přípravku JOLLY FIX (kod.109.001) nebo ISOGEL (kod.409.001) dle typu podkladu.

Eurokit nanášíme ocelovým hladítkem v tenkých vrstvách. Dále pokračujeme až po zaschnutí nanesené vrstvy do úplného vyrovnání. Vyhlazení lze provádět i vlhkou houbou na polozaschlé vrstvě. Konečnou úpravu docílíme brusným papírem č. 110-120. (Při broušení používejte respirátor).

Eurokit lze kombinovat s tkaninou ze skelných vláken.

TECHNICKÉ INFORMACE

Spotřeba dle podkladu

0,5 – 3 kg /m²

Ředidlo

voda

Pojivo

kopolymerní vinylová disperze

Přídržnost k betonu

0,4 MPa

Balení

plastové nádoby

Skladování

výrobek nesmí zmrznout, skladovat při 5-30ºC
balení chránit před přímým slunečním zářením

Záruka

12 měsíců v originálním balení – neotvírat!

Tato data jsou výsledkem našich nejlepších znalostí. Nicméně jelikož je mnoho způsobů použití a technik nanášení, nemůžeme na sebe převzít záruku každého jednotlivého případu.