příprava podkladu

Před tím, než se pustíte do samotného malování je nutné důkladně připravit podklad. Obecně platí, že by měl být: čistý, bez prachu, mastných skvrn, pevný – původní nátěry se neodlupují a nesprašují, omítka je bez prasklin, vypouklin, děr a rýh.

Problémy nebudou u nových stěn ze sádrokartonu či štukové omítky, zde před prvním nátěrem postačí vhodná penetrace. Totéž platí u stěn, kde před časem proběhla níže uvedená příprava a stěny jsou již opatřeny novými moderními disperzními nátěry, které bez problému snesou značný počet následných přetření.

U starších stěn je příprava mnohem obtížnější. Vyskytne se i varianta, kdy je nutná  kompletní rekonstrukce. U omítky hrozí odpadnutí, drolí se, je silně popraskaná. Tento případ je však obsahem jiné kapitoly.

Jsou-li původní malby nepevné, popraskané, loupou se či se sprašují, musíme je odstranit. Pro snazší seškrabání nejdříve stěnu navlhčíme. Dalším dílem je nutnost odstranění dírek, prasklin a škrábanců. Lepší než běžná sádra jsou nové stěrkovací hmoty, které jsou připravené v pastě k okamžitému použití, nepropadají se ani se nedrolí a nepraskají. Je možná i varianta celoplošného vystěrkování a vybroušení tohoto stěrkovacího tmelu, kdy se zcela ztratí struktura štuku a stěna je dokonale hladká – pro představu – jako bychom ji obložili sádrokartonem. Jen pracnost a cena je neporovnatelně nižší. Po těchto úkonech je vše připraveno k výběru barvy, dekorační tenkovrstvé omítky nebo různých rustikálních nátěrových hmot. Stěna po této úpravě nebude jen pouhou přepážkou oddělující jeden prostor od druhého, ale bude plnit estetickou funkci v obývaném prostoru. A pokud jste dříve měli strach stěnu osvítit, nyní světlo dá ještě více vyniknout dekorativní úpravě.