Settecento Veneziano


Jde o minerální, dekorativní štuk pro interiér. Je vhodný k úpravě povrchu sádrokartonu, štuku a povrchů opatřených štěrkovou omítkou. Nanáší se špachtlí nebo hladítkem.

Materiál se vyrábí v provedení : lesk, mat a hedvábný efekt.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Staré, tenké, nepevné nebo drolící se podklady je nutné odsranit oškrábáním, tlakovou vodou či jiným adekvátním způsobem. Důkladným omytím pak zbavíme povrch veškerých stop prachu, který by mohl bránit přilnutí štuku.Hrubý podklad je nutné upravit vyrovnávací stěrkou. Po přípravě povrchu následuje aplikace izolační mikroemulzí UNIVERSAL FIX (kod. 149. …).

Aplikační cyklus: Settecento Veneciano nanášíme ve více vrstvách pomocí nerezového hladítka. Jednotlivé vrstvy musí být vždy dokonale uhlazeny. Další vrstvu nanášíme po úplném zaschnutí, tedy po 3÷5 hodinách s tím, že jednotlivé vrstvy mají být co nejtenčí. Silná vrstva ztěžuje aplikaci a vytváří nerovnosti. Zasychání neurychlujeme umělou ventilací nebo tepelnými zdroji.

TECHNICKÉ INFORMACE

Průměrná spotřeba

4,5 ÷7,5m²/l v závislosti na drsnosti podkladu

Ředění

výrobek je připraven k použití

Schnutí při 20ºC a 65% r.v. vzduchu

40 min. na dotek
3 ÷ 5 hod. pro nanesení další vrstvy
6 ÷ 8 dnů plné zatvrdnutí
28 ÷ 30 dní plné vyzrání výrobku

Skladování

skladovací teplota +5° do +35°C, výrobek nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním záření

BALENÍ

plastové nádoby 1,25l, 5l, 10l

TÓNOVÁNÍ

Barevné odstíny se míchají dle velkého množství vzorkovnic, jako např. RAL, NCS, BS, CASATI, na tónovacím stroji na počkání.
Je možné připravit i odstíny dle přání zákazníka.

 

 

Poslední revize: 0606/ S. Bo.

Tato data jsou výsledkem našich nejlepších znalostí. Nicméně jelikož je mnoho způsobů použití a technik nanášení, nemůžeme na sebe převzít záruku každého jednotlivého případu.