Tecnopaint


Tecnopaint je ideální fasádní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi akrylických pryskyřic. Je určený především k nátěrům minerálních podkladů – štukových omítek, betonu… Je vysoce odolný proti atmosférickým vlivům. Vyniká velmi snadnou roztíratelností.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být suchý a bez jakýchkoliv nečistot, prachu, skvrn od oleje či starých respektive nátěrů nesoudržných s podkladem.
První penetrační nátěr provedeme v exteriéru výrobkem ISOGEL(409. …) zředěným produktem ACQUARAGIA(320. …) od 40 do 100%. Ve vnitřním prostředí penetrujeme přípravkem JOLLY FIX(109. …) zředěným vodou do 300%.
Aplikovat výrobek je možné štětcem, válečkem i štříkacím strojem. Pozor na vysokou vlhkost vzduchu přesahující 80% r.v. a teploty pod 6ºC. Za těchto podmínek se provádění zásadně nedoporučuje.

TECHNICKÉ INFORMACE

Průměrná spotřeba

10÷12 m²/litr

Ředění

voda do 10÷30%

Schnutí při 20ºC a 65% r.v. vzduchu

6hod na dotyk, 12hod proschlý film, po 48hod proschlý a omyvatelný

Skladování

výrobek nesmí zmrznout

BALENÍ

plastové nádoby 14l

TÓNOVÁNÍ

Barevné odstíny se míchají dle velkého množství vzorkovnic, jako např. RAL, NCS, BS, CASATI, na tónovacím stroji na počkání.
Je možné připravit i odstíny dle přání zákazníka.

 

 

Poslední revize: 0606/ S. Bo.

Tato data jsou výsledkem našich nejlepších znalostí. Nicméně jelikož je mnoho způsobů použití a technik nanášení, nemůžeme na sebe převzít záruku každého jednotlivého případu.