Intonaco – hlazená tenkovrstvá omítka


 

Intonaco je pastózní omítka na bázi křemene a mikro mramoru. Lze ji použít na všechny běžné i prefabrikované omítky. Je určena pro vnitřní a venkovní použití. Materiál má vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům, výbornou přilnavost a voděodolnost. Výrobek není vhodné aplikovat na velmi staré omítky a na povrchy vysoce bohaté na vápník s malým obsahem cementu.

PŘÍPRAVA PODKLADU A ZPRACOVÁNÍ

Podklad musí být suchý a bez nečistot. Před aplikací tohoto výrobku, se doporučuje nanést jednu vrstvu našeho izolačního přípravku ISOGEL (409.001), a to především pokud se jedná o velmi porézní podklad, jako jsou sádrové omítky, malta, eternit a pod.
U nových omítek nebo nových malt bohatých na cement se může postupovat tak, že se aplikuje jen jeden penetrační nátěr výrobkem PAINTEX QUARZ(106. …), který je zároveň podnátěrem a tónuje se do odstínu omítky.
Aplikaci výrobku provádíme ocelovým či plastovým hladítkem.
Teplota pro provádění je od +5ºC do 35ºC. Nanesenou omítku je nutné ochránit před nepříznivými atmosférickými vlivy, a to cca 12hod. v podmínkách: 20ºC a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Průměrná spotřeba

IA grosso 2,8 kg /m², IA fine 1,6 kg /m²

Skladování

výrobek nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním záření

BALENÍ

kovové nebo plastové nádoby 14l

TÓNOVÁNÍ

Barevné odstíny se míchají dle velkého množství vzorkovnic, jako např. RAL, NCS, BS, CASATI, na tónovacím stroji na počkání.
Je možné připravit i odstíny dle přání zákazníka.

 

 

Revize:01.04. 03 S. Bo.

Tato data jsou výsledkem našich nejlepších znalostí. Nicméně jelikož je mnoho způsobů použití a technik nanášení, nemůžeme na sebe převzít záruku každého jednotlivého případu.

casati-intonaco-acrilico-technicky-list