fasáda

Pro venkovní prostory nabízíme široký sortiment nátěrových hmot. Při jejich výběru je důležité posoudit stav podkladu, stáří – vyzrání – omítky a vlhkost zdiva. Podklad by měl být pevný bez nesoudržných starých nátěrů. Nepevnou, popraskanou a odpadávající omítku musíme odstranit. Jde-li o místní vysprávky snažíme se napodobit původní strukturu, aby po nátěru nevznikly na fasádě lysiny.  Dalším kritériem je stav vyzrání  omítky. Nově provedená omítka potřebuje v závislosti na počasí  na  1cm tloušťky zhruba 14 dní pro zrání. Předčasný nátěr prodlouží tuto dobu  a povětšině snižuje její životnost. Dalším důležitým parametrem pro volbu nátěrové hmoty je vlhkost zdiva. Téměř ideálním materiálem by mohlo být vápno, které je  téměř absolutně paropropustné, ale má značně negativních vlastností, jako malá otěruvzdornost, velká nasákavost a má velmi omezenou škálu barevných odstínů. Zde volíme např. barvy silikonové nebo upravené vápenné nátěrové hmoty.

Na zateplené povrchy fasády je  ideální použít tenkovrstvé omítky běžné nebo speciálně armované polypropylenovými vlákny, které zajistí maximální pevnost nutnou k odolání teplotních změn na takto ošetřené fasádě.

V dnešní době je stále více používaným stavebním prvkem beton. Jednou z jeho úprav je námi prodávaný transparentní nátěr, který dává vyniknout syrovosti tohoto materiálu.